Valt ämne

Wikipedia

Påarp är en tätort i Helsingborgs kommun i Välluvs socken i Skåne län, tio kilometer öster om centrala Helsingborg.

Påarp expanderade kraftigt under 1960- och 1970-talen, och är främst en bostadsort med stor arbetspendling till Helsingborg. Ortnamnet (1524 Poerup) innehåller ett mansbinamn Pa 'påfågel' och torp 'nybygge'.

Vid tätortsavgränsningen 2018 sammanväxte tätorten med Bårslöv och den gemensamma tätorten namnsattes då till Påarp och Bårslöv.

Läs mer i Wikipedia