Valt ämne

Wikipedia

Emigration (lat. emigratio 'utvandring', av emigro 'utvandra'), utvandring, innebär att lämna ett land, en plats eller område för en lång tid framåt. Utvandringen ifrån Europa till USA under främst 1800-talet kan ses som klassiskt exempel på emigration i en stor skala. Emigration kan även betyda att "gå ur sin nutid".[källa behövs] Emigration används ofta i förhållande till begreppet immigration som syftar på invandring till ett land eller område. Den delas oftast upp i två delar, dels om den är positiv migration (befolkningen har ökat i ett land) eller negativ migration (befolkningen har minskat i ett land) på grund av detta.

Begreppet används även inom biologin för att beskriva djur som rör sig mellan avlägsna områden beroende på årstid, exempelvis för olika sorters flyttfåglar.

...

Läs mer i Wikipedia