Valt ämne

Wikipedia

Havsrätt är en del av den internationella rätten som styr bland annat staters rätt till olika havsområden. Havsrätten regleras bland annat i Havsrättskonventionen från 1982.

Läs mer i Wikipedia