Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Sociologi är den vetenskapliga disciplin vilken studerar samhällen, grupper, institutioner, mönster i sociala relationer, socialt beteende respektive relationerna mellan dessa. Eller kort och gott den generella vetenskapen om samhället. Sociologins ambition är att förstå och analysera den breda flora av sociala processer vilka föreligger såväl i relation till samhället som helhet som den enskildes erfarenheter och förutsättningar.

Sociologi skiljer sig därav från andra samhällsvetenskapliga discipliner som exempelvis rättsvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap vilka studerar hur olika sociala delsystem fungerar, genom att studera hela spektrumet från mikro till makroperspektiv. Det finns en lång rad subdiscipliner till sociologi, till följd av att det rent teoretiskt finns en sociologi om "allt" inom de samhälleliga ramarna, precis som det finns en "filosofi" om allting. Exempel på subdiscipliner är medicinsk sociologi, historisk sociologi och datorunderstödd

...

Läs mer i Wikipedia