Valt ämne

Wikipedia

Norre Port, även Norreport, stadsport i Halmstad, Hallands län. Norre Port färdigställdes 1601 under den danske kungen Kristian IV. Den var en del av stadens befästning, som även innefattade Halmstads Slott och de vallar man ser rester av i Norre Katts park och vid Karl XI:s väg. Porten, som leder till Storgatan, är vinklad i förhållande till denna, ett sätt att förhindra beskjutning in mot staden.

...

Läs mer i Wikipedia