Valt ämne

Wikipedia

Nissan är en å som rinner upp som Nissa källa i en högmosse i Månsarps socken nära Taberg, belägen 290–300 meter över havet. Genom sin längd - 186 km - är den en av södra Sveriges längsta åar.

Nissan var även en betydande flottningsled. Från Kilans tillflöde till Nissan i Torup räknades den som kungsådra.

Läs mer i Wikipedia