Valt ämne

Wikipedia

Naturgas, fossilgas, finlandssvensk benämning jordgas, är en blandning av gaser, främst lätta kolväten såsom metan, som finns i fickor i jordskorpan.

Gasen bildas när lager av sönderfallande växt- och djurämnen utsätts för intensiv värme och tryck under jordytan under miljoner år. Energin som växterna ursprungligen fått från solen lagras i gasen.

Naturgas är en icke förnybar energikälla som utvinns ur separata gasfyndigheter och i samband med oljeutvinning. Den används i bland annat värme, matlagning och elproduktion, som bränsle för fordon och som kemisk råvara vid tillverkning av bland annat plast.

Både naturgas och biogas består framför allt av metan, vilket gör att de två gaserna i de flesta sammanhang är utbytbara.

Idag står naturgas för en fjärdedel av världens energiförsörjning. 2017 stod natur- och stadsgas för ca 2% av den svenska energitillförseln. Den naturgas som används i Sverige har framför allt kommit från gasfältet Tyra

...

Läs mer i Wikipedia