Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

En byggnad definieras i plan- och bygglagen så som en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

Bland tillfälliga byggnader kan nämnas cirkustält och baracker. Vissa typer av byggnader, främst sådana som är avsedda som bostad, kallas även hus.

Läs mer i Wikipedia