Valt ämne

Wikipedia

Bebyggelse är en kollektiv benämning på ett flertal byggnader och andra anläggningar i ett geografiskt område.

...

Läs mer i Wikipedia