Valt ämne

Wikipedia

Ett minnesmärke, eller ett monument, är en offentlig skulptur, annat konstverk eller byggnad, vars syfte är med en materiell manifestation erinra om en eller flera personer eller en historisk händelse. Ett minnesmärke kan också vara en kvarleva från äldre tid som skattas högt av eftervärlden eftersom den ger en inblick i äldre tiders förhållanden.

Läs mer i Wikipedia