Valt ämne

Wikipedia

Med maxim (av latin: propositio maxima, den högsta lärosatsen) avses i dagligt språkbruk ett visdomsord formulerat som en aforism.

Under antiken var maxim det samma som axiom. Immanuel Kant definierade maxim som en etisk regel som vuxit fram av erfarenhet och som man verkligen handlar efter, snarare än att vara logiskt härledd och därmed universellt godtagbar.

...

Läs mer i Wikipedia