Valt ämne

Wikipedia

Lugnarohögen är en gravhög från yngre bronsåldern som finns vid Lugnaro, ett torp i Hasslöv, 10 km söder om Laholm, Halland. Högen grävdes ut åren 1926–27, och under ett röse i högens mitt hittades en 8 meter lång stensättning i form av ett skepp. Detta var den första skeppsgravsättning i en bronsåldershög som påträffats i Sverige. Stenformationer liknande den i Lugnarohögen kallas stensättningar eller skeppssättningar när de är resta ovan jord.

Intill skeppet fann man en stenkista med brända ben av människa och får samt tre små bronsföremål: en syl, en pincett och en dolk från cirka 900–800 f.Kr. I högens övre jordlager hittades även två mindre gravsättningar, så kallade sekundärgravar, som troligen hade tillkommit senare.

I samband med utgrävningen på 1920-talet iordningställdes högen och en underjordisk gångtunnel från det angränsande torpet byggdes för att göra det möjligt att se graven inifrån. Lugnarohögen blev därefter ett utflyktsmål

...

Läs mer i Wikipedia