Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Biografiska uppslagsverk eller biografiska lexikon är samlingar av korta (någon eller några sidor) biografiska artiklar om personer av viss betydelse, oftast begränsade till avlidna personer. Moderna sådana har ett övergripande historievetenskapligt perspektiv, men de enskilda artikelförfattarna hämtas i regel bland specialister som känner till de olika områden där de biograferade personerna har varit verksamma. De större verken av detta slag (till exempel SBL eller NDB, se nedan) brukar vinnlägga sig om goda käll- och litteraturhänvisningar, anger var personens ev. efterlämnade arkiv är tillgängligt för forskare, och antingen förtecknar personens till exempel litterära, vetenskapliga eller musikaliska produktion eller ger hänvisning till tidigare publicerad förteckning när sådan finns. På så sätt tjänar de som en ingång till fördjupande studier.

Från biografiska uppslagsverk bör man skilja den typ av samtidsinriktade biografiska matriklar som representeras av

...

Läs mer i Wikipedia