Valt ämne

Wikipedia

Lantmannapartiet var ett riksdagsparti i andra kammaren i Sveriges riksdag, 1867–1912. Från början var det närmast ett intresseparti för landsbygdsbefolkningen, men det utvecklades under 1890-talet i ideologiskt konservativ riktning.

Tullstriden ledde till att partiet 1888 splittrades i det frihandelsvänliga Gamla lantmannapartiet och det protektionistiska Nya lantmannapartiet. Efter att tullstriden hade avslutats slogs de båda partierna samman 1895 under sitt gamla namn. År 1912 slogs det ihop med Nationella framstegspartiet till Lantmanna- och borgarepartiet, som kom att kallas andrakammarshögern. Det är därmed en av Moderata samlingspartiets historiska föregångare.

Läs mer i Wikipedia