Valt ämne

Wikipedia

En lanthandel är en mindre livsmedelsbutik på landsbygden. Begreppet avsåg ursprungligen konceptet handel på landet (i motsats till i staden).

Läs mer i Wikipedia