Valt ämne

Wikipedia

En landshövding är statens företrädare i de svenska länen. Motsvarande befattning i Danmark kallas statsamtmand och i Norge statsforvalter. I Finland avskaffades både de formella länen och titeln landshövding 2009. Landshövdingen på Åland finns kvar och har en speciell ställning i och med Ålands självstyrelse. Landshövding var också titeln på den danska statens översta representant på Island 1873–1904 och Grönland 1950–1979.

Motsvarande ämbete kallas i Frankrike för préfet (prefekt); i Tyskland Regierungspräsident (en delstatlig regeringschef kallas för Ministerpräsident); i Österrike Landeshauptmann. I Norge kallas ämbetet fylkesmann. I Danmark kallas motsvarande person Direktør for Statsforvaltningen. I Storbritannien kallas motsvarande person Lord Lieutenant (Lordlöjtnant).

Läs mer i Wikipedia