Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Numismatik (av grekiskans nomaisma: mynt) är läran om mynt, sedlar, polletter och medaljer. Den betraktas som en historisk hjälpvetenskap.

Läs mer i Wikipedia