Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Socialhistoria är en disciplin inom ämnet historia som tar inspiration från samhällsvetenskaperna för att analysera de sociala aspekterna av mänsklighetens historia.

Det huvudsakliga fokuset för socialhistoria är inte politiska skeenden och politiska aktörer utan snarare den "vanliga" människans perspektiv. Socialhistoria intresserar sig därför för inte kungar och krig, utan istället hur strukturer och förändringar i samhället har påverkat grupper av människor och hur de har hanterat detta. Man kan säga att socialhistoria lyfter fram alla de grupper som tidigare stått utanför historien, som arbetare, kvinnor och etniska minoriteter, och sätter dem i centrum.

Läs mer i Wikipedia