Valt ämne

Wikipedia

Korsvirke, ett fackverk av trä, utgör en stomme av varandra korsande bjälkar och stöd, ofta förstärkta med snedstöttor. De härigenom bildade fyr- eller trekantiga facken fylls ut (utfackas) med murverk eller lerklinat flätverk. Att bygga med korsvirke var ett virkesbesparande sätt. Snedstyvor behövs egentligen bara i hörnen, men det gick mode i att sätta dessa i nästan varje fack.

Korsvirkeshuset uppträdde troligen första gången i medelhavsområdet. Man har påträffat korsvirkeshus från romersk tid bland annat i Pompeji. Under medeltiden började korsvirkeshusen att uppträda i Mellaneuropa och spred sig därifrån till England och Skandinavien. Dess konkurrenskraft låg främst i den minskade virkesåtgången.

I Sverige som det var före 1658 och 1645 års gränsförändringar förekom i stort sett ingen korsvirkesbebyggelse på landsbygden. Skåneland och Danmark skilde sig vitt från den svenska trähustraditionen och det var i och med de gamla östdanska landskapens inkorporeringar

...

Läs mer i Wikipedia