Valt ämne

Wikipedia

Kommunalpolitiker eller kommunpolitiker, kommunalt arbetande politiker, som arbetar med politiska frågor inom en kommun.

De första kommunalpolitikerna av modernt snitt anses vara de dekurioner som insattes som lokala senater, motsvarande kommunfullmäktige i alla Italiens städer, genom Julius Caesars lag Lex Iulia de Municipalis år 45 f.Kr. Senare utsträcktes denna rätt till att gälla hela romerska kejsardömets städer, även om rätten att välja dessa var förbehållen romerska medborgare. Bland dekurionerna utsågs årligen två duumvirer att verka som exekutiva ämbetsmän med uppgifter i huvudsak lokala motsvarigheter till edilernas. Vart femte år tjänade dessa även som stadens censorer.

Val till kommunfullmäktige utförs i Sveriges kommuner samma dag som val till riksdag och landstingsfullmäktige äger rum. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i den kommunala organisationen. Kommunfullmäktige beslutar exempelvis om skattesats i kommunen, om budget

...

Läs mer i Wikipedia