Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Finlands historia inleddes då det landområde som nu utgör Finland omedelbart efter Istiden, från ca 8500 f.Kr., befolkades. Finland var en del av kungariket Sverige från 1249 fram till 1809 då Sverige genom Freden i Fredrikshamn överlät Finland, Åland samt delar av dåvarande Västerbotten och Lappland till Ryssland. Området blev det autonoma Storfurstendömet Finland. 1917 förklarade sig Finland självständigt. Därefter utbröt 1918 det finska inbördeskriget mellan socialisterna (de röda) och de konservativa (de vita). Under Andra världskriget stred Finland två gånger mot Sovjetunionen och var tvunget att avstå största delen av Karelen till rådsförbundet men bevarades som en självständig demokrati. Under Kalla kriget påverkades och anpassades Finlands politik efter Sovjetunionen (se VSB-fördraget och finlandisering), utan att bli en satellitstat. Finland gick med i Europeiska unionen 1995.

Läs mer i Wikipedia