Valt ämne

Wikipedia

En järnvägsstation är i den mest allmänna betydelsen en plats varifrån tåg avgår och där tåg stannar.

Järnvägen har under 1900-talet förändrats mot större kundanpassning och integration. De som arbetar inom järnvägen har sin gamla beprövade terminologi, medan de resande passagerarna och köparna av godstransporter använder ett annat, för dem anpassat, språkbruk.

Läs mer i Wikipedia