Valt ämne

Wikipedia

Jämställdhet innebär jämlikhet mellan män och kvinnor.

Det svenska ordet jämställdhet började användas i början av 1970-talet när frågan om en lagstiftning mot könsdiskriminering väcktes. År 1979 fick Sverige sin första jämställdhetslag som sedan omarbetades 1991 till jämställdhetslagen. Denna lag upphörde att gälla när den nya diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009. I Finland trädde jämställdhetslagen i kraft 1987.

...

Läs mer i Wikipedia