Valt ämne

Wikipedia

Folkdräkt eller bygdedräkt är en traditionell klädsel som är knuten till en geografisk region, och den existerar i de flesta länder.

Läs mer i Wikipedia