Valt ämne

Wikipedia

Kristen konst är konst som gjorts för att illustrera, komplettera och belysa principerna för kristendomen.

En övervägande stor del av bilder i konstens historia är religiösa bilder. De vanligaste ämnena är bilder på Jesus och ur hans liv, även händelser ur Gamla Testamentet är vanliga. Bilder av Jungfru Maria och helgon är mer vanliga inom romersk katolicism och östortodox kristendom än inom protestantismen. De flesta kristna grupper använder eller har använt konsten i någon utsträckning. Det har dock stundtals uppkommit starka invändningar mot vissa former av religiösa bilder och förekommit flera perioder då kristen konst medvetet har förstörts, så kallad ikonoklasm.

Läs mer i Wikipedia