Valt ämne

Wikipedia

Hovslageri är det hantverk som utövas av hovslagare. Hovslageriets syfte är att vårda och skydda hästens hovar och ben mot onödigt slitage och påfrestning. Traditionellt görs detta genom påläggande av hästskor i järn, men hovslageri omfattar även andra moment.

Verkning av hästhovar innebär att överflödigt, utvuxet horn avlägsnas eller att man företar särskilda åtgärder för att korrigera felaktiga benställningar och hovformer. Att avverka (verka) betyder egentligen att med verkjärn eller annat verktyg minska (ett föremål) eller ta bort (en del av ett föremål), i det här fallet beträffande hovslageri med avseende på husdjurs hovar eller klövar.

Man verkar hovarna innan hästen skos, men oskodda hästars hovar måste även regelbundet ses över och verkas eftersom hovarna ständigt växer.

Verkning utförs vanligen genom att hovslagaren skär bort ojämnheter med en mindre kniv, hovkniven, och att bärranden antingen klipps ned med verktång eller verkas med verkklinga

...

Läs mer i Wikipedia