Valt ämne

Wikipedia

Hjuleberg är en herrgård i Abilds socken, Falkenbergs kommun, Halland. Det var länge ätten Thotts huvudgård.

Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes av grosshandlaren och skeppsredaren Rudolph Puggaard från Köpenhamn, som var halländsk godsägare i tre decennier under andra hälften av 1800-talet. År 1873 brann det gamla corps de logiet ner och behövde ersättas. Puggaard gav i uppdrag åt arkitektstudenten Thorvald Bindesbøll att rita en ny byggnad, som blev utformad i en borgliknande stil i anglonormandisk medeltidsstil med inslag av nygotik. Byggnaden färdigställdes 1878.

Läs mer i Wikipedia