Valt ämne

Wikipedia

Herting är en stadsdel i sydöstra Falkenberg. Den avgränsas av i väster av Ätran, i söder av Peter Åbergs väg, Kristineslättsallén och i nordöst av en skogsplantering. Området består främst av villabebyggelse. Villorna är till stor del byggda från 1910-talet och till och med 1960-talet. Det finns en del mindre affärer i området Utöver dessa ligger Falkenbergs idrottsplats och Falkenbergs idrottshall i stadsdelen, liksom Hertingskolan , Tullbroskolan och Hertings kyrka.

Läs mer i Wikipedia