Valt ämne

Wikipedia

Halmstads rådhus ligger vid södra sidan av Stora Torg i Halmstad och är ritat av arkitekterna Yngve Ahlbom och Nils Sterner och invigdes den 18 september 1938. Byggnaden är säte för Halmstads kommuns politiska ledning och dess administration. Ursprungligen inrymdes även domstolslokaler. Sedan kommun- och domstolsreformerna i början av 1970-talet är det en renodlat kommunal byggnad. Tillbyggnaden i södra delen, mot slottet, är ritad av Carl Nyrén och stod klar 1982.

Läs mer i Wikipedia