Valt ämne

Wikipedia

Hallandsleden är en drygt 360 kilometer lång vandringsled genom Hallands län. Den ansluter i söder till Skåneleden och i norr till Bohusleden. Leden går i huvudsak genom landskapet Halland med undantag för en kortare sträcka som passerar genom landskapet Småland strax öster om tätorten Rydöbruk.

Efter förhandlingar med markägarna kunde Hallandsleden invigas 1978, då en grupp ur Hallands Vandrarsällskap under ledning av Gert Vänestål på två dagar tog sig från Oskarström till Åkulla i Varbergs kommun. Kartan fick vägleda, då märkningen utfördes först året därpå.

Leden är markerad med orange färg och uppdelad i 24 etapper. Från Simlångsgården till Åkulla har leden en östlig och en västlig gren. Längs leden finns rastställen med vindskydd och grillplatser. Leden går till viss del genom terräng, som inte är vad man kan kalla 'barnvagnsvänlig'.

Hallandsleden ingår som en del i den 500 mil långa Nordsjöleden runt Nordsjön, som passerar Norge, Sverige, Danmark, Tyskland

...

Läs mer i Wikipedia