Valt ämne

Wikipedia

Hallands Akademi grundades 1998 med syftet att "sprida glans och ljus över den halländska vitterheten, främja halländsk identitet och sammanhållning samt understödja forskning och utveckling i Halland." Dess motto är: Vilja och vision

Akademien består av 25 ledamöter med länets landshövding som självskriven preses och har viss koppling till länsstyrelsen i Halland. Ledamöterna består till lika delar av representanter för (a) vitterhet, konst och allmän kulturhistoria, (b) samhälle och näringsliv, (c) forskning och utveckling. Akademins högtidsdag är den 29 augusti som är födelsedatum för en av landskapets tidigaste kulturpersonlighet, skalden och historieskrivaren Olof von Dalin (1708-1763), född i Vinbergs socken.

Akademien utdelar priser till dem som "utvecklat stort konstnärskap inom konst, litteratur, musik eller annan kulturform eller ha gjort uppmärksammade insatser inom forskning/utveckling eller företagsamhet/näringsliv eller i sitt samhällsengagemang

...

Läs mer i Wikipedia