Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Skönlitteratur är en samlingsterm för berättelser och andra texter skrivna med konstnärliga mål. Innehållet kan vara helt fiktivt eller bygga på verkliga händelser. Skönlitterära verk kontrasteras mot facklitteratur och är en av de populäraste kulturformerna. Formen är vanligtvis prosa, men även lyrik, dramatik och essäistik ingår i skönlitteratur.

Det engelska begreppet "fiction" används dels i samma betydelse som svenskans "fiktion", men är också en strikt litteraturvetenskaplig term, och innebär som sådan motsatsen till "non-fiction", "facklitteratur".

I svenska bibliotek klassificeras skönlitteratur under bibliotekssignum H. I det internationellt mest spridda biblioteksklassificeringssystemet, Dewey, sorteras skönlitteratur in under signum 800.

Läs mer i Wikipedia