Valt ämne

Wikipedia

Högvadsån är det största biflödet till Ätran. Ån har bland annat sjön Stora Hallången, öster om Överlida som källflöde. Den passerar bland annat Älvsered, Ullared, Svartrå och Köinge innan den rinner ut i Ätran i Ätrafors, strax nedanför Ätrafors kraftverk. Naturreservatet Sumpafallen ligger längs Högvadsån.

I Ullared ansluter Hjärtaredsån. Vid Svartrå kyrka mynnar det ungefär 10 km långa biflödet Svartån, som flyter från sjön Svarten i Halland.

Högvadsån kalkas för att motverka försurningen, vilket är en förutsättning för att laxfisket ska kunna bevaras. Laxstammen är naturlig och tillsammans med Ätran är Högvadsån västkustens viktigaste laxproducent. I ån finns också flodpärlmussla . Mätningar har visat att det finns en artrik bottenfauna. Ån är ett riksintresse och sträckan nedströms Lia i Falkenbergs kommun är även efter regeringsbeslut 1998 ett natura 2000-område.

Läs mer i Wikipedia