Valt ämne

Wikipedia

För boken Folkets hus av Jan Myrdal, se Folkets hus (bok).

Folkets hus är inte ett namnskyddat begrepp, men används i huvudsak för lokaler som erbjuder allmänna samlingslokaler med mötesplatser för kulturevenemang och aktiviteter i nära anslutning till arbetarrörelsens organisationer. Vanligast är att varje enskilt hus drivs av en fristående och självständig förening.

Läs mer i Wikipedia