Valt ämne

Wikipedia

Fjärås Bräcka är en fyra kilometer lång och omkring 500 meter bred israndsbildning, en ändmorän i Fjärås socken i Kungsbacka kommun, och innefattar ett naturreservat. Åsen, vars högsta punkt ligger 76,4 meter över havet, ligger tvärs över sjön Lygnerns dalgång och dämmer upp sjön till 15 meter över havsytan. Fjärås bräcka är del av randmoränkomplexet Göteborgsmoränen, som leder vidare över Lindome in mot Göteborg.

Läs mer i Wikipedia