Valt ämne

Wikipedia

Halländska är de dialekter inom svenska som talas i landskapet Halland. Södra Halland anses tillhöra det skånska språkområdet, och är sålunda historiskt sett en östdansk, alternativt sydskandinavisk dialekt. Halländskan närmar sig i dialektområdets nordliga delar västgötska och Göteborgska.

Läs mer i Wikipedia