Valt ämne

Wikipedia

Runologi är läran om runor och runinskrifter. Runologin är av tradition främst en språklig disciplin där läsning och tolkning av runinskrifter står i centrum. En person som sysslar med runologi kallas runolog.

Läs mer i Wikipedia