Valt ämne

Wikipedia

Falkenberg eller Falkenbergshus var en borg i den nuvarande staden Falkenberg, omnämnd för första gången 1298. Från borgen styrdes Falkenbergs slottslän. Den var i början av 1300-talet en viktig dansk riksborg.

Läs mer i Wikipedia