Valt ämne

Wikipedia

Rian (tidigare kallat Falkenbergs museum) har tre olika uppdrag: Rian designmuseum (designuppdraget), Rian kulturhistoria (där bl.a. uppdraget mot skolor, Stadens Nycklar, ingår) samt Rian konst (den offentliga konsten i Falkenbergs kommun).

Rian designmuseum är en regional mötesplats för design, som visar utställningar om svensk och internationell formgivning. Utställningarna kan spegla allt från mode, industridesign, arkitektur till konsthantverk. Vid sidan av utställningarna har museet också en omfattande programverksamhet med visningar, föredrag och konstnärssamtal.

Våren 2020 startade museet Smyckoteket ett världsunikt lånebibliotek för samtida smyckekonst där vem som helst har möjlighet att låna ett smycke på samma sätt som man lånar en bok på biblioteket.

Museet invigdes 1991 och ligger i ett tidigare spannmålsmagasin i korsvirkesteknik på hamnsidan vid Söderbrons brofäste i Falkenberg. Museet har under åren haft varierande

...

Läs mer i Wikipedia