Valt ämne

Wikipedia

Falkenbergs Idrottsklubb, FIK, är Falkenbergs enda friidrottsklubb, grundad 13 juni 1901. Klubben hade ursprungligen allmän idrott, gymnastik och fotboll på programmet. De första tävlingarna hölls i apotekare Humblas trädgård och löptävlingarna på Storgatan. Följande år flyttades tävlingsverksamheten till Vallarna, där klubben under några år hade en liten stuga. Gymnastikträningen bedrevs vintertid i Gamla Kyrkan.

År 1905 var FIK en av de tre föreningar som på IFK Halmstad initiativ bildade Hallands Idrottsförbund.

När Falkenbergs Manliga Gymnastikförening år 1915 gick upp i FIK bytte klubben namn till Falkenbergs Gymnastik och Idrottsklubb (FGIK). År 1920 gick även Falkenbergs Kvinnliga Gymnastiksällskap upp i FIK. Klubben återtog det ursprungliga namnet 1930. Under åren haft FIK haft många fler idrotter på programmet: handboll, orientering, skidor och bowling. Dessa har senare bildat egna föreningar och på så vis har FIK bidragit till utvecklingen av idrotten

...

Läs mer i Wikipedia