Valt ämne

Wikipedia

Färgaryd är kyrkbyn i Färgaryds socken i Hylte kommun i Hallands län i västra Småland. Orten ligger strax öster om Hyltebruk söder om Nissans strand.

Färgaryds kyrka ligger i orten.

Namnet Färgaryd, som är känt sedan 1311, då som Færghørydh eller Færghærydh, hör samman med namnet på Färgån och sjönamnet Färgen.

Byn har sedan 1600-talet varit indelad i Stora och Lilla Färgaryd. Lilla Fägaryd bestod av prästgården, från 1800-talet en arrendatorsbostad samt ett antal senare avtyckade torp och lägenheter, torpet Planen, Liden, Solåsen, Lövdala och backstugan Enedal. Stora Färgaryd bestod ursprungligen av en gård men avstyckades under 1700- och 1800-talet och bestod vid Laga skifte 1828-1829 av fyra gårdar jämte torpen Hallatorpet, Ytte och Övre Kolaretorpet samt soldattorp för rote nummer 47, samt en mjölnare vid Färgaryds kvarn. Ytterligare ett flertal lägenheter har senare avtyckats.

Läs mer i Wikipedia