Valt ämne

Wikipedia

Studiecirkel (i vardagligt tal ofta cirkel) är en "fri och frivillig" folkbildning som kännetecknas av att deltagarna förbinder sig att delta under den tid studiecirkeln pågår. Ämnesområden för studiecirkel begränsas av huvudmannens intentioner (studieförbund). Som regel är deltagandet avgiftsbelagt, i synnerhet om cirkelledaren har någon form av arvode eller lön. Men för cirklar som genomförs med ideella ledare eller inom ramen för en annan huvudmans verksamhet kan deltagandet vara kostnadsfritt. Med andra ord kan en grupp personer som har ett gemensamt intresse av att lära sig mer om ett ämne gå samman och bilda en studiecirkel.

Begreppet används i huvudsak för regelbunden folkbildningsverksamhet som sker i organiserad form.

Studieförbunden uppbär statliga bidrag för studiecirkelverksamheten baserat på antalet redovisade studietimmar.

Skillnaden mellan en cirkelledare och en lärare är att cirkelledaren har en i huvudsak sammanhållande uppgift

...

Läs mer i Wikipedia