Valt ämne

Wikipedia

Esplunda är en herrgård i Örebro kommun. Esplunda ligger i Rinkaby socken vid norra stranden av Hjälmarens innersta fjärd, Hemfjärden.

Läs mer i Wikipedia