Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

En högskola är ett lärosäte för tertiärutbildning som bedriver grundutbildning samt forskning i åtminstone begränsad omfattning.

I Sverige har det administrativt motsvarats av att lärosätet endast tilldelats ett vetenskapsområde (fakultet); ett högre lärosäte i Sverige med utbildning och forskning inom flera områden har brukat benämnas universitet. Sedan 2010 är vetenskapsområdena avskaffade, och det är numera regeringen som beslutar om en statlig högskola har rätt att kalla sig universitet.

Begreppet användes i äldsta tid som en synonym till gymnasium. Det kom därefter att användas främst om utbildningar på högre nivå som inte kunde inordnas i den gängse akademiska traditionen. Den första skolan i Sverige att använda begreppet var Krigshögskolan 1866. Därefter följde 1877 Tekniska högskolan, Stockholms högskola och Artilleri- och ingenjörhögskolan 1878, Göteborgs högskola 1889, Sjökrigshögskolan 1898, Handelshögskolan i Stockholm 1909, Veterinärhögskolan 1914, Skogshögskolan

...

Läs mer i Wikipedia