Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Språkundervisning är utbildningen och studiet av ett språk. Undervisningen kan betyda att man förbättrar studentens bemästrande av sitt modersmål, men termen används oftare för språkinlärning, det vill säga, att man lär sig ett främmande eller andra språk. Språkutbildningen är en del av den tillämpade lingvistiken.

Under olika perioder har olika språk varit populära för språkundervisning. I Sverige under medeltiden var latin det populära språket. I det svenska skolsystemet under senare delen av 1900-talet lärde man sig först modersmålet svenska, sedan engelska som första utländska språk (A-språk). Därefter kunde man välja tyska eller franska som B-språk. Till C-språk kunde man välja det andra språket franska eller tyska, eller spanska, eller så småningom något av en hel rad ytterligare språk i mån av tillgång på lärare. På senare tid har språkundervisningens mångfald i svenska skolor försämrats. Dock har hemspråksundervisningen utvecklats, utom för de hemspråk som tillhör

...

Läs mer i Wikipedia