Valt ämne

Wikipedia

Fornnordisk religion (forntida nordisk religion), även fornnordisk tro eller fornnordisk sedvänja, samt asatro (tron om asar), är de samlingsnamn som i modern tid har givits den förkristna polyteistiska religion och sedvänja som utövades av nordbor i norden från åtminstone början av yngre järnålder fram till kristendomens införande, vilken det finns belägg för i arkeologiskt och skriftligt material. Kunskap om religionen är bristfällig på grund av väldigt lite tidsenligt skriftligt materiel, men tron och sederna har sin grund i förhistorisk tid.

I allmänspråk förekommer oftast namnet asatro, samt böjningen asatroende för följare, vilket kommer från att religionens viktigaste gudasläkte var asar. Asarna är en av två huvudsakliga gudasläkten inom religionen; den andra är vanerna. Benämningen Asatro bildades under 1800-talets nationalromantik, då kännedomen och intresset för tiden innan kristnandet av Norden blev mer utbrett

...

Läs mer i Wikipedia