Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Metodismen är en utgrening av den protestantiska kristenheten och uppkom på 1700-talet i Storbritannien.

Till den metodistiska grenen räknas bland annat Metodistkyrkan i Sverige samt Frälsningsarmén.

2013, efter bildandet av Equmeniakyrkan (i Sverige), uppgavs att ett 100-tal metodister i Sverige istället bildat föreningen Metodister i Sverige, som är en del av Finlands svenska metodistkyrka och som i sin tur är en del av United Methodist Church (UMC). 2015 uppgavs det finnas två församlingar som tillhör Metodister i Sverige, dels Metodistkyrkan Laxå och dels Metodistkyrkan Östersund.

...

Läs mer i Wikipedia