Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Kyrkohistoria är en akademisk disciplin vid svenska och utländska lärosäten som studerar kristendomens och den kristna kyrkans historiska utveckling. Studiet av kyrkohistoria handlar om hur det bibliska budskapet har påverkat individ och samälle, och hur samhälle och människor har påverkat den kyrkliga historien.

Studiet av den tidiga kyrkans utveckling kallas patristik. Studiet av församlingslivets historia kallas vid Uppsala universitet för pastoralhistoria.

Läs mer i Wikipedia