Valt ämne

Wikipedia

Ett byalag är den institution som invånarna i en by organiserar sig i. I äldre tid hade byalaget en mer juridisk funktion, då byalaget bl.a. utsåg sändebud till sockenstämman, alltså föregångarna till dagens kommunfullmäktigeledamöter. Idag är funktionen ofta social med till exempel arrangemang som midsommarfirande, valborgsfirande, julmarknad, bytidning och trivselkvällar på programmet, men de flesta byalag och byföreningar fungerar även som rådgivande instans i kommunala och landstingskommunala frågor.

Många byalag fungerar också som lokala ekonomiska enheter.

Läs mer i Wikipedia