Valt ämne

Wikipedia

Berte Qvarnaktiebolag är ett kvarnföretag med anor från 1569 i Slöinge, Halland. Företaget ingår tillsammans med Sia Glass AB och Berte Gård AB i Bertegruppen AB. Berte Qvarn AB producerar, säljer och distribuerar mjöl till bagerier och livsmedelsproducenter i stora delar av Sverige, samt via grossister till butiker i hela landet. Bland kunderna kan nämnas Polarbröd och Dafgårds.

Läs mer i Wikipedia